PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : erkeği aşık etme duası


GeCeYolcusu
05-09-2012, 10:04
Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır.Benim ve tanıdığım birkaç kişinin bizzat denemiş olduğu bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, biz 1 hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet ediyorduk fakat genel anlamda 1 hafta dolmadan hacetimiz görülmüştür. Sizde nasıl bir etki olur bilmiyorum, sevgisi için okuduğunuz kişide ilk günler bir bunalım meydana geliyor, bu iyiye işaretir, uygulamaya devam edin, deneyenler yorum yazarsa seviniriz, okunacak dua budur;
Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

alıntıdır......

Fatos16
05-17-2012, 07:17
Yapanlar var mi?

hüzünn
05-17-2012, 16:38
bende okudum hiçbişe olmadı

angel01
05-17-2012, 16:51
denemeyin arkadaşlar,sonu kötü oluyor,belirsizlik,umutsuzluk.....

en iyisi yasin okuyun,ayetel kürsü okuyun sayıları kadar ve hayırlı ise olsun deyip Allah a havale edin,zaten kısmetinizde varsa olur...

bu tür şeylerle zaman kaybetmeyin,nolur yapmayın,nolur (tecrübe konuşuyor)

Fatos16
05-17-2012, 17:14
bende denemeyı dusunuyordum?angel senın kötu deneyımın oldu sanırım bu duayla alakallı mı sence?

angel01
05-18-2012, 16:49
bende denemeyı dusunuyordum?angel senın kötu deneyımın oldu sanırım bu duayla alakallı mı sence?


olabilir,bilemiyorum,ama şu sıralar çıkmazdayım,yani uçurum kenarında gibi
aşağı da düşebilirim,düzlüğün ortasına doğru da çekilebilirim,ama böyle bir korku ve acıyla,belirsiz beklentiyle yaşamak çok kötü,çektiğim azabı bir bilsen :'( (iki saatlik uykuyla ayakta duruyorum)

Fatos16
05-18-2012, 18:06
olabilir,bilemiyorum,ama şu sıralar çıkmazdayım,yani uçurum kenarında gibi
aşağı da düşebilirim,düzlüğün ortasına doğru da çekilebilirim,ama böyle bir korku ve acıyla,belirsiz beklentiyle yaşamak çok kötü,çektiğim azabı bir bilsen :'( (iki saatlik uykuyla ayakta duruyorum)

Allah yardimcin olsun kardesim.herseyi bi kenara birak vee dua et ne istiyorsan rabbimden iste.duam olmadi deme olacak bi gun buna inan

angel01
05-19-2012, 15:20
Allah yardimcin olsun kardesim.herseyi bi kenara birak vee dua et ne istiyorsan rabbimden iste.duam olmadi deme olacak bi gun buna inan

teşekkür ederim,inşallah dediğin gibi olur arkadaşım,birgün olsa bile ben bu acıları unutmayacağım kesinlikle

*elifözge*
05-19-2012, 15:44
Zaten ‎istediğin bir şey olmuyorsa

Ya hakkıyla istemiyorsun.
Ya hakkıyla üzerinde çalışmıyorsun.
Ya olması sana beladır ve Allah seni ondan koruyor.
Ya o iyiyse henüz onun olmasına layık değilsin.
Ya henüz Allahın kader planı içinde ona verdiği yerin sırası/yani zamanı gelmemiştir.
Ya da o bu dünyanın kader kurallarına uymadığı için Allah karşılığını ahirete bırakıyordur.

GeCeYolcusu
05-19-2012, 15:46
Zaten ‎istediğin bir şey olmuyorsa

Ya hakkıyla istemiyorsun.
Ya hakkıyla üzerinde çalışmıyorsun.
Ya olması sana beladır ve Allah seni ondan koruyor.
Ya o iyiyse henüz onun olmasına layık değilsin.
Ya henüz Allahın kader planı içinde ona verdiği yerin sırası/yani zamanı gelmemiştir.
Ya da o bu dünyanın kader kurallarına uymadığı için Allah karşılığını ahirete bırakıyordur.


çok doğru.....

zynp34
05-20-2012, 18:00
arkadaşlar bişey sorucam amber sandoz buhuru ne demek bilen var mı

durugörü
05-20-2012, 20:18
olmuyo mu şimdi bu ona göre yapcam :S

Fatos16
05-20-2012, 20:24
arkadaşlar bişey sorucam amber sandoz buhuru ne demek bilen var mı
Kardesim simdi arastirdim da yakilan guzel kokan bisiymis aktardan bulunur sanirim.

durugörü
05-20-2012, 20:46
arkadaşalar yapan var mı ? faydasını gören ?

gbalik
06-26-2012, 15:59
Bu duayı okurken önden herhangi bir koruma yapmak gerekirmi??denemek istiyorum ama bu işleri pek bilmediğim için korkuyorum..korkmama gerek varmı???
şimdiden teşekkürler..

GeCeYolcusu
06-26-2012, 16:19
koruma yapmanızda fayda var

semerkant34
06-26-2012, 16:32
ben uzun zaman önce denemistim. geri gelme olmamisti ama . gece yarilari telefonlar msj lar almistim kendisinden

Fatos16
06-26-2012, 16:33
ben uzun zaman önce denemistim. geri gelme olmamisti ama . gece yarilari telefonlar msj lar almistim kendisinden

Ariyorsa donmemesi sacma degil mi?ben yapmak istiyorum ama olumsuz yorumlqr olmus:/

semerkant34
06-26-2012, 16:44
evt bu dua ile olayin sonu gelmedi. dier taraftan telinize cvp vermeyen sizle haberlesmeyi kesen sizi görmeye tahammül bile edemeyen bi insan size ulasmaya calisiyo. bu da biseydir. yalniz baslikta erkegi asik etmek icin yaziyo bence öyle deil kimin niyetine okursan onun icin ....

Fatos16
06-26-2012, 18:13
evt bu dua ile olayin sonu gelmedi. dier taraftan telinize cvp vermeyen sizle haberlesmeyi kesen sizi görmeye tahammül bile edemeyen bi insan size ulasmaya calisiyo. bu da biseydir. yalniz baslikta erkegi asik etmek icin yaziyo bence öyle deil kimin niyetine okursan onun icin ....

Okumak istyorum ayni durumdayim :/

su24
06-26-2012, 18:23
evt bu dua ile olayin sonu gelmedi. dier taraftan telinize cvp vermeyen sizle haberlesmeyi kesen sizi görmeye tahammül bile edemeyen bi insan size ulasmaya calisiyo. bu da biseydir. yalniz baslikta erkegi asik etmek icin yaziyo bence öyle deil kimin niyetine okursan onun icin ....arkadaslar okuyuphemen doncek dıye bişeyyokkii..okuyupp bekleyın bıraz.gercı olan bırısını duyunca bu moral oluyo haklısınız ama beklemek gerekıyo.ayrıcaa dönmesı gerekmıyo kı araması ble bı adım ama ıyı ama kotu demekkı etkı edıyoo.birde surekli okuyup dualrı karıstırmamak gerkıyo..ben öle yaptım terstepti hep.bı işlem yapıp yada dua okuduysanız arasında en az 1 hafta olsn.hepınızın duası kabul olsun rkadaslar.

peri
06-27-2012, 11:30
en azından her değişik terkip arası üc hafta olmalı.... terkip dualarınızı söylelene zaman ve günler icinde yaptıktan sonra oldugunu düşünerek yani pozitif kalarak inanarak ..allaha havale edip bekleyin hayırlısı ne ise o olur insalah

Ssnowflake
06-27-2012, 15:26
Sevgili Arkadaşlar
Bu siteyi ziyaretçi olarak uzun bir zamandır takip ediyordum lakin üye olmadan duramadım benim öğrenmek istediğim bu duanın şu anda birlikte olduğum kişiye etki edip etmemesi , bende her kız gibi ilgi ve alaka bekliyorum elbette ama gün içerisinde çok az mesaj çekiyor ve ilgileniyor işlerinden dolayı ama bu bana bir bahane gibi geliyor sizce bunun bir etkisi olurmu
Teşekkürler .

GeCeYolcusu
06-27-2012, 20:06
Sevgili Arkadaşlar
Bu siteyi ziyaretçi olarak uzun bir zamandır takip ediyordum lakin üye olmadan duramadım benim öğrenmek istediğim bu duanın şu anda birlikte olduğum kişiye etki edip etmemesi , bende her kız gibi ilgi ve alaka bekliyorum elbette ama gün içerisinde çok az mesaj çekiyor ve ilgileniyor işlerinden dolayı ama bu bana bir bahane gibi geliyor sizce bunun bir etkisi olurmu
Teşekkürler .


kolay bi uygulama.yapmaktanda zarar gelmez diye düşünüyorum.yine de siz bilirsiniz

blue_7708
07-30-2012, 19:01
yapan arkadaşlar yok muuuu??

su24
07-31-2012, 02:18
Sevgili Arkadaşlar
Bu siteyi ziyaretçi olarak uzun bir zamandır takip ediyordum lakin üye olmadan duramadım benim öğrenmek istediğim bu duanın şu anda birlikte olduğum kişiye etki edip etmemesi , bende her kız gibi ilgi ve alaka bekliyorum elbette ama gün içerisinde çok az mesaj çekiyor ve ilgileniyor işlerinden dolayı ama bu bana bir bahane gibi geliyor sizce bunun bir etkisi olurmu
Teşekkürler .
bencee bu duayı deilde..sitedeki bağlama dualarına göz atın.zaten birliktesiniz ama size bağlı değil..

mehlika
07-31-2012, 11:08
Verilmiş olan dua zilzal suresidir.Zilzal surasi genelde düşman helakı için yapılan uygulamalara kullanılır.Fakat kuvvetli bağlama uygulamalarında da tesirlidir.Zilzal surasinin değişik bir uygulamasını isterseniz bende yazayım...

Zilzal suresiyle sevdiğinizi celb edip bağlama büyüsüdür Cuma günü sala vaktinde kırkbir (41) adet iri tuz alıp önüne koy. Tuzun birini eline alıp, üzerine duayı bir defa okuduktan sonra, ateşe at ve yak. İkinci parçayı al ve üzerine duayı bir defa okuduktan sonra, parçayı ateşe at ve yak. Üçüncü parçayı alıp, üzerine duayı bir defa okuduktan sonra, parçayı ateşe at ve yak. Böylece bu tertip üzere kırkbir (41) adedi tek tek okuyup, ateşte yakarsan, Allah Teala nın izniyle matlubun hasıl olur

candybird
12-13-2012, 03:02
arkadaşlar ben yeni katıldım aranıza,bu duayla başladım bugün :) inşallah bi gelişme olur,çok kötü durumdayım akıl sağlığımı kaybetmeden dualarım hayırlısıyla olur inşallah.

Pın@R
12-13-2012, 13:58
arkadaşlar ben yeni katıldım aranıza,bu duayla başladım bugün :) inşallah bi gelişme olur,çok kötü durumdayım akıl sağlığımı kaybetmeden dualarım hayırlısıyla olur inşallah.
Kısmet olmayınca olmuyor arkadaşım,nasihat vericem ama kendimi nasıl teselli ederim bilemiyorum,karşı tarafa bişey olmuyor üzüldüğünle acı çektiğinle kalıyorsun,düşünüp üzülüp kendini hasta etme değmez,çünkü bi zaman sonra unutuyorsun onu,başkası giriyor hayatına,akıl sağlığımı kaybetmeden demişsin bunu düşünebildiğine göre akıllısın herşeyin farkındasın demek,ölümü bile göze aldığım kişi evlenmiş çocuğu bile olmuş,gördüğümde sadece küçük bir tebessüm edebildim,mantıklı düşünmek istemiyor insan ama inan hasta olmana değmez,sinir hastası oldum tek bi seans bile doktora gitmedim.Benim ilacım bende,ben iyiyim kendim için yaşıyorum de,en azından çalış,gene dua et hiç terketmeden hemde ama kendini onu yapayım bunu yapayım diye harap edip hırpalama...

candybird
12-14-2012, 00:01
haklısın aslında şimdiye kadar hep mantıklı bi insan oldum,hiçbirşey için pişman olmadım çünkü hep aklımı dinledim,istediğim herşeyi elde ettim elde edemeyeceğim şeyi hiç istemedim,hiçbirşey için üzmedim kendimi ama bu sefer yanlış adım atmışım,hiç bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum şu ömrümde,herşeyi unutup önüme bakabilirim çok rahat ama içimden gelmiyor,çıkmazda gibiyim. galiba büyü yapmışlar bana hiç bişeyi bu kadar saplantı yapmam yoksa :)))) elimden geleni yapayım da diyorum sonra senin dediğin gibi olmuyorsa olmuyor diyeceğim artık :)))

candybird
12-15-2012, 01:29
bu duada hüddamlar çağırılıyor mu ya arkadaşlar,ben korkarım şimdi öyleyse :)

klaroline
12-15-2012, 21:00
şahsen ben denedim, oldu . hiçbir tehlike de olmadı. paylaşan kişiye teşekkür ederim.

sevgilerle....

semerkant34
12-16-2012, 03:23
sadece erkekler icin yapilan bi calisma deildir. baslik yanlis.
ben bu calisma ile cok defa basarili oldum...

candybird
12-23-2012, 01:37
yaptım hiç bi değişiklik yok arkadaşlar cidden olmayınca olmuyor

hokkabaz
12-25-2012, 09:41
dün başladım okumaya sonuçları yazarım

semerkant34
12-26-2012, 01:09
olabilir,bilemiyorum,ama şu sıralar çıkmazdayım,yani uçurum kenarında gibi
aşağı da düşebilirim,düzlüğün ortasına doğru da çekilebilirim,ama böyle bir korku ve acıyla,belirsiz beklentiyle yaşamak çok kötü,çektiğim azabı bir bilsen :'( (iki saatlik uykuyla ayakta duruyorum)

kendinizi iyilestirmeden basaramazsiniz. kendinizi hasta olarak kabul edin ve önce tüm cabanizi iyilesmek icin kullanin . yoksa yapilan tüm calismalarda hedef siz olursunuz. anladigim kadariyla yolladiginiz enerji size geri dönüyo ve baglanan yine siz oluyosunuz. karsi tarafin enerjisi daha yüksek. bence vaz gecmeli ....
ayrica bilmenizi isterim bu calismada ben hic basarisiz olmadim . ama beklemeyi de kendimi iyilestirmeyi de bildim

cimcimemmm
06-16-2013, 21:35
bunun ayrıca bir özel okuması var mı

moonlightdeniz
06-17-2013, 02:15
Merhabalar bu duayi bilmiyorum ama soyle dusunmeye basladim 2,5 ay gibi bir sure belli islemlerden sonra bekledim sabirla. irtibat kurmaya iletisime gectik hatta gorustuk ancak butun bunlarin sonucunda iyice umutlandim,cevremdeki bir cok kisiyi gormemezlikten geldim ve ben kendimi taniyan biri olarak bu denli sqplqntili olmamistim.wonuc olarak cok inanarak yapar ve tutmaz ise bir sure sonra bugun gelec3k,yarin donecek diye diye hayatinizi hep erteleyip mahvoluyosunuz.ya isin cok cok ustasi biri olmasi gerekiyor yada belkide hic yaptirmamak ve geceleri korku ve agirlik hissediyorum.karsimdaki kiside dengesini yitirmis gibi.yasedidekbatsi duasini 7 gun okudum ozellikle karwidakintarafindan haksizliga ugradiysaniz cok etkili oldugunu duydum ben bu duayi okurken aylar sonra 2.gun mesaj cekmisti.ama dedigim gibi beklemek zqmqn uzadikca psikolojiyi bozuyor

whiteswan
07-27-2013, 16:59
bgn 4. günü okudum ses seda yok ama ona karşı hislerimde azalma hissediyorum aramasa da olur gibisinden bi taraftan da merak var acaba arayacak mı die devam ediyorum 7. günü tamamlayım bi daha onun için herhangii bişey yapmıcam :) bazı yorumlarda karşındakine olumsuz etkisi oluyor denmiş karşımdakini rahatsız ediyim bu da yeter cünkü cok sinirliyim ona sevmediği halde seviyormuş gibi davranıp bende de hislerin oluşmasını sağladı sonra gitti umarım onu rahatsız ediyorumdur :)

su24
07-29-2013, 01:58
ne zaman okuduysam ılk okumada faydasını gördümm..cok güzel bi dua..

derenseven
07-29-2013, 21:46
Düngece okuma sırasında içim sıkıldı ama devam ettim, 1 aydır sesi çıkmayan adam whatsapp'dan yazdı, gece 3:30'a kadar yazıştık. Bugünde mesajlar falan, şirin şirin mesajlar... Buarada ben anne adlarını kullnıyorum birde dün koruma yapmadan yaptım, bundan sonrada koruma yapmadan yaparım.
Buarada biz ayrı ülkelerde, çok ayrı hayatlar yaşıyoruz, ama ben bu duayı hergün okurum yetrki onu bana getirmeye devam etsin. Buarada 1 hafta öncesine kadar benim mesajlarıma cevap vermiyordu kendisi....
Hepinizin dilekleri, duaları kabul olsun.. Sevgiyle kalın...

su24
07-29-2013, 23:11
Düngece okuma sırasında içim sıkıldı ama devam ettim, 1 aydır sesi çıkmayan adam whatsapp'dan yazdı, gece 3:30'a kadar yazıştık. Bugünde mesajlar falan, şirin şirin mesajlar... Buarada ben anne adlarını kullnıyorum birde dün koruma yapmadan yaptım, bundan sonrada koruma yapmadan yaparım.
Buarada biz ayrı ülkelerde, çok ayrı hayatlar yaşıyoruz, ama ben bu duayı hergün okurum yetrki onu bana getirmeye devam etsin. Buarada 1 hafta öncesine kadar benim mesajlarıma cevap vermiyordu kendisi....
Hepinizin dilekleri, duaları kabul olsun.. Sevgiyle kalın...
anne ismini nerede söylüyorsunuz.niyet ederkenmi en başta çünkü duada sadece sizin ve karşı tarafın ismi söyleniyor.

derenseven
07-30-2013, 02:54
Duanin icinde benim ve onun adi gecen her yerde Anne Isimleriyle kullaniuorum. Ayrica niyet etmiyorum...

luckdevil
08-19-2014, 17:26
Bende denedim hicbisey olmadi

bant
11-03-2014, 12:02
Arkadaşlar benim eski Sevgilim de büyü olduğunu öğrendim benden soğutmak için ailesi yaptırmış ve gerçektende benim için deli divane olan bi adam buz gibi soguyup terketti beni 2 aydır ayrıyiz bu konuda yardımcı olabilecek biri var mi

AriZoNa
11-03-2014, 15:30
büyü olduğunu nereden öğrendiniz nasıl böyle eminmisiniz ?

Alalia
11-09-2014, 18:00
Niyet ettim okudum.Hayırlısı ise ve olursa bende saklı kalsın.

gosht
11-09-2014, 21:58
sayın gece yolcusu paylaşımda geçen 'hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin ' Ferhan ismini pek anlayamadım ? açıklayabilir misiniz .

AriZoNa
11-10-2014, 13:14
kişilerin isimlerinin geçtiği bölüm kasemin alt tarafında yazıyor. kafanız karışmasın.

Mevhibe
11-10-2014, 13:20
Zaten ‎istediğin bir şey olmuyorsa

Ya hakkıyla istemiyorsun.
Ya hakkıyla üzerinde çalışmıyorsun.
Ya olması sana beladır ve Allah seni ondan koruyor.
Ya o iyiyse henüz onun olmasına layık değilsin.
Ya henüz Allahın kader planı içinde ona verdiği yerin sırası/yani zamanı gelmemiştir.
Ya da o bu dünyanın kader kurallarına uymadığı için Allah karşılığını ahirete bırakıyordur.

Yada üzerinde büyü vardır. :(

gosht
11-12-2014, 02:13
sayın arizona benim biraz kafam karıştı .ne yazıyorsa onu okuyacağız o halde değil mi ?

Yasminella
11-14-2014, 15:11
Ben bu okumanın arabi ayin 15.günde baslancagını duymustum böyle birsey varmı moderatör arkadaslardan sorumumun cevabını alırsam sevinirim..Sayet arabi ayın 15 ise hangi gün oluyor nasıl hesaplıcaz

AriZoNa
11-14-2014, 23:14
Ben bu okumanın arabi ayin 15.günde baslancagını duymustum böyle birsey varmı moderatör arkadaslardan sorumumun cevabını alırsam sevinirim..Sayet arabi ayın 15 ise hangi gün oluyor nasıl hesaplıcaztakvimden hicri takvime bakacaksınız

Alalia
11-16-2014, 17:02
Etkili olduğunu kesinlikle söyleyebilirim.Teşekkür ederim.